Casco adhesives

ÖLFLEX® bøjelige tilslutningskabel forsyner Cascos store ABB-motor i eksplosionsfarlig miljø.

casco content

Casco Adhesives er en del af Akzo Nobel og udvikler og fremstiller og sælger lim, spartelmasse, fugemasse, lak og gulvolie til privatpersoner og håndværkere. Casco har valgt at anvende Miltronics tilslutningskabel ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYk-JB i den ABB-motor, der anvendes til virksomhedens produktion af fugemasse.

 

Tilslutningskablet ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYk-JB var et indlysende valg for Casco, da den blev anbefalet af ABB og opfylder alle de krav, der stilles til et godt elmiljø, bøjelighed og sikkerhed. Kravene til et godt elmiljø og sikkerhed opnås via en symmetrisk 3-leder kabel og splittede jordledere. Kablernes konstruktion mindsker den elektromagnetiske stråling, lejestrømme og dermed lejeslid.

 

Casco ville forbedre kvaliteten af sin fugemasse og investerede derfor i en ny frekvensstyret motor fra ABB. Til dette skulle der bruges tilslutningskabler, der er godkendt af ABB, og som kunne anvendes i et eksplosionsfarligt miljø (zone 1). Derudover bliver der stillet krav om god bøjeevne for at kunne håndtere motorens højde- og sænkbare rotation med en niveauforskel på 1,5 meter og en bøjeradius på 1,5 meter.

– Miltronics tilslutningskabel opfylder alle disse krav til elmiljøet, bøjelighed og sikkerhed, som både vi og ABB stiller. Noget, som også er meget positivt, er, at kablerne kan lægges på kabelstativ frem til omformeren, og på den måde slipper vi for en dyr forlængerenhed i ex-zon, siger Ulf Nilsson, som er elchef på Casco.

 

Udfordring

Fremstille bøjelige og ABB-godkendte tilslutningskabler, der kunne anvendes i et eksplosionsfarligt miljø.

 

Løsning

Casco valgte Miltronics ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYk-JB, som er tilpasset til eksplosionsfarlige elmiljøer, der kræver let håndterbare og fleksible produkter til steder, hvor der ikke er ret meget plads.

 

Fordel

Produktionen er i gang og kører uden problemer.

 

Produktinformation

Miltronics ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYk-JB er et dobbeltafskærmet og lavkapacitativt kabel, der først og fremmest bruges som tilslutningskabel til
frekvensstyrede motorer og er specielt tilpasset til lang afstand mellem frekvensomformeren og motoren.

Tilslutningskablerne anbefales til pumper, ventilatorer, maskinfremstilling samt til virksomheder som savværker eller inden for mine- og papirindustrien – og overalt, hvor der findes ABB-motorer.