Øresundsbroen

Til renoveringen af ventilatorsystemet i Drogden-tunnelen leverer Miltronic kablet ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF, SKINTOP® MS-fittings og kabelgennemføringssystemet SKINTOP® CUBE til Dalkia i Karlskrona, der har ansvaret for arbejdet.

oresundsbron content

Øresundsbroen, ( det viste billede er Storebæltsbroen) forbindelsen mellem Sverige og Danmark, blev indviet den 1. juli 2000 af Danmarks dronning Margarethe og Sveriges kong Carl XVI Gustaf sammen med regeringscheferne fra begge lande.

 

I 1991 blev den svenske og danske regering enig om en bro- eller tunnelforbindelse over sundet. Fire år senere påbegyndte udgravningsarbejdet i Øresund, og i december 1997 blev det første brofag sat på plads.

På det øverste plan på Øresundsbroen går motorvejen E20, mens jernbanetrafikken afvikles på det nederste plan. Broen regnes som en af verdens længste skråstagsbroer med både jernbane og motorvej. Øresundsbroen består af tre dele, og brodelen har en længde på i alt 7.845 m. Den største højde på selve broen er ca. 70 meter, mens de fire pyloner, der bærer højbrodelen, er 204 meter høje. Afstanden mellem pylonparrene er 490 m. Den sejlfri højde under broen er på 55 meter.

 

Peberholm og Drogden-tunnelen

Som overgang mellem broen og tunneldelen blev der bygget en kunstig ø, Peberholm. Øresundsforbindelsen er i alt 15,9 km lang, hvis man tager broen, tunnelen og tilslutningsdelen sammen. Forbindelsen løber mellem Lernacken uden for Malmø og Amager ved Kastrup uden for København. Tunneldelens midterdel i Øresundsforbindelsen er rent volumenmæssigt verdens største såkaldte sænketunnel (den nedsænkede del er på 3510 meter). Den består af fire tunneler, to til tog og to til biler, en i hver retning samt en servicegang. Tunnelen, Drogden-tunnelen, er i alt 4.050 meter lang. Forbindelsen ejes af Øresundsbrokonsortiet, der til gengæld dels ejes af den svenske stat gennem Svedab og dels af den danske stat gennem A/S Øresund.

 

Et igangværende projekt

I byggeperioden i slutningen af 1990-tallet var der mange virksomheder, der var involveret i projektet. I Lapp-koncernen var det primært Fleximark, der leverede kabelmærkning til projektet.

Siden 2010 har Dalkia haft det overordnede ansvar for vedligeholdelsen af Øresundsbroen. Her i 2011 er tiden kommet til at starte et firårigt renoveringsprojekt af ventilatorerne i Drogden-tunnelen. Der er i alt 168 ventilatorer, der skal tages ned og renoveres.

I forbindelse med denne opgradering leverer Miltronic kabler, fittings og kabelgennemføringssystemet SKINTOP® CUBE. Dalkia valgte kablet ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF, fordi det blandt andet kan klare de store krav, der stilles til brandbestandighed, og SKINTOP® MS-fittingen. SKINTOP® CUBE skal anvendes til den avancerede kabelgennemføring ved ventilatortilslutningerne.

 

Udfordring

At renovere ventilatorsystemet ud fra den omfattende kravsspecifikation, der blandt andet kræver brandbestandighed, og finde gode løsninger til kabelgennemføringer på stedet.

Al renovering sker med et antal ventilatorer ad gangen i en firårsperiode. Ventilatorsystemet er i drift, mens renoveringen foretages.

 

Løsning

Kablet ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF, fittingen SKINTOP® MS og kabelgennemføringssystemet SKINTOP® CUBE.

 

Fordel

Et holdbart system, som håndterer vigtige funktioner i den vigtige forbindelse mellem Sverige og Danmark.