Returhåndtering

Vejledende kriterier

Lapp Danmark godkender en evt. returvare, når nedenstående kriterier er opfyldt. Uagtet disse kriterier, vil en retur altid blive vurderet fra sag til sag, og endelig godkendelse af en retur vil finde sted af Lapp Danmark, når returvaren er modtaget på lageret, og en ansvarlig medarbejder kan konstatere, om varen er salgbar.

 • Varen skal være lagerført af Lapp Danmark
 • Varen skal være købt indenfor de seneste 6 måneder
 • Varen ligger i ubrudt originalforpakning
 • Varen skal være salgsbar, således må den ikke være beskidt, fugtig eller behæftet med anden ydre påvirkning, som gør, at varen ikke kan videresælges uden merarbejde for Lapp Danmark
 • Varen er opbevaret indendørs
 • Varen skal findes i Lapp Danmarks aktuelle sortiment
 • Varen må ikke være underkastet nye direktiver, godkendelser el. lign., som gør, at Lapp Danmark ikke kan sælge den igen
 • I det tilfælde, at varen ikke kan returneres til den oprindelige leverandør, må Lapp Danmark have et hyppigt salg af den pågældende vare, som gør at en returvare kan sælges indenfor 6 måneder.
 • Fakturaværdien overstiger DKK 500

Eller

 • Lapp Danmark kan stilles til ansvar p.g.a. fejlekspedition eller fabrikationsfejl

 

Forretningsgang ved forhåndsgodkendt retur

 1. Kontakt Lapp Danmarks kundeservice for forhåndsgodkendelse af retur.
 2. Lapp Danmark udfærdiger en returseddel, som skal følge med returvaren.
 3. Kunden sender varen retur m. returseddel til lager i Sverige eller Tyskland.
 4. En retur uden returseddel accepteres ikke, og varen sendes retur til kunden for kundens regning.
 5. En returseddel er ikke at sidestille med en godkendt retur (se ovenstående kriterier).
 6. Ved endelig godkendt retur krediteres kunden fakturabeløb minus et returgebyr svarende til 30% af fakturabeløbet.
 7. Kun ved en retur, hvor Lapp Danmark kan stilles til ansvar, såsom fejlekspeditioner eller fabrikationsfejl, godkendes disse uden yderlige omkostninger for kunden.

 

 

Filtype Dokument Information
Betingelser for returnering af vare
(PDF 383 KB )
Hent Lapp Danmarks betingelser for returnering af vare