Salgs-og leveringsbetingelser

Miltronic anvender de generelle leveringsbetingelser fra Sveriges Verkstadsindustriers (VI) NL 01.

Gældende fra 1. januar 2017

Lapp Danmarks generelle salgs- og leveringsbetingelser for kabler og kabeltilbehør

Lapp Danmark, filial af Miltronic AB Sverige, baserer sine betingelser på Dansk Industris almindelige leveringsbetingelser NL01 med ændringer og tillæg i henhold til følgende:

Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt.

Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Alle tilbud, der er afgivet af Lapp Danmark, er kun gældende i den måned, hvor tilbuddet er lavet, medmindre andet er aftalt.

Mellemsalg
Indtil købers accept på et tilbud er kommet frem til Lapp Danmark, er Lapp Danmark berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedr. det tilbudte med den virkning, at tilbuddet overfor køber bortfalder.

Priser
Priser oplyses pr. meter/styk i DKK ekskl. moms og PVC afgifter. Ved ændringer af valutakurser, kobberkurser og div. afgifter forbeholder Lapp Danmark sig ret til at ændre priser uden forudgående aftale.

Betaling
Netto 30 dage. Betalingen skal ske senest den dato, som på fakturaen er angivet som sidste rettidige betalingsdato. Ved betaling efter forfaldstidspunktet pålægges en beregnet morarente i henhold til rentelovens regler. Såfremt betalingerne ikke overholdes jf. aftale, videregives det til retslig inkasso. Køber er på ingen måde berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen, uden at det er skriftligt anerkendt af Lapp Danmark.

Gebyr
Ekspeditionsgebyr
Ved ordre under 600 kr. netto ex. afgifter påføres et gebyr DKK 150.

Afskærings-/håndteringsgebyr
Ved bestilling af ikke-standardlængder påføres et gebyr DKK 100 pr. klip.

Håndtering, oprulning mv.
Ved specielle kundeønsker som oprulning fra ring til tromle, kan Lapp Danmark vælge at påføre et gebyr DKK 100 pr. håndtering.

Spiralkabel
Ved bestilling på under 10 stk. specialfremstillede spiralkabel af samme type indregnes der et opstartsgebyr på DKK 400 i stykprisen.

Kabel
Den bestilte mængde kan variere med +/-5%. For ikke lagerførte artikler forbeholder Lapp Danmark sig ret til at levere iht. producentens tolerance, som i nogle tilfælde kan være større.

Tilbehør

Ikke lagerførte artikler sælges kun i hele forpakninger

Produktinformation
Tegninger, specifikationer og lign., som er udleveret af Lapp Danmark før eller efter aftalens indgåelse, anses for at være Lapp Danmarks ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale, eller i øvrigt misbruges.

Levering
Lapp Danmark leverer EXW Nyköping. Fragtprisen beregnes fra Greve til modtagers adresse i Danmark.

Ejendomsforbehold
Lapp Danmark forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købssummen med tillæg af påløbende omkostninger er betalt til Lapp Danmark.

Returvare
Returnering af fejlbestilte varer modtages ikke uden forudgående aftale. Der kan være varer, som ikke kan tages retur.

Nyhedsmail
Som kunde hos Lapp Danmark modtager kontaktpersoner hos kunden nyhedsmail, medmindre kunden er reklamebeskyttet ved oprettelse. Kunden har selv mulighed for at afmelde sig nyhedsmailen via et link.


Lapp Danmark forbeholder sig ret til ændring af ovenstående betingelser uden forudgående varsel. Den nyeste version vil altid være den, der findes på www.lappgroup.dk

 

 

Filtype Dokument Information
Salgs- og leveringsbetingelser
(PDF 219 KB )
Hent Lapp Danmarks salgs- og leveringsbetingelser