Rya kraftvarmeværk

25 000 m halogenfri styre- og datakabel regulerer elforsyningen i Göteborg.

rya content

Rya Kraftvärmeverk er Göteborg Energis største investering nogensinde. Kombinationskraftværket til levering af centralvarme med naturgas blev taget i drift i efteråret 2006 og producerer ca. 35 procent af indbyggerne i Gøteborgs behov for fjernvarme og ca. 30 procent af elbehovet.

 

Rya Kraftvärmeverk er Göteborg Energis vigtigste klima- og miljøprojekt, og derfor stilles der meget store miljøkrav til bygningen af værket. Halogenfrie kabler og en høj flammebestandighed var to krav, som blev stillet i forhold til installationen, og Miltronics styrings- og datakabler fra ÖLFLEX® og UNITRONIC® opfyldte begge disse krav. Med traditionelle PVC-kabler er der risiko for, at der dannes korrosiv saltsyre ved brand, hvilket hurtigt spreder sig og kan skade styrings- og sikkerhedsudstyr. Med halogenfrie kabler beskyttes det omgivende miljø mod skadelige dampe.

 

Rya Kraftvärmeverk har tre gasturbiner, tre afgasningsanlæg og en fælles dampturbine. Afgasningsanlæggene modtager varme gasser fra gasturbinerne, og til gengæld genererer afgasningsanlæggene dampe til dampturbinen og fjernvarmesystemet. Miltronics styrings- og datakabler anvendes på og i tilslutningen til værkets afgasningsanlæg til styrings-, regulerings- og sikkerhedsfunktioner.

 

25.000 meter kabel

Miljøet omkring afgasningsanlæggene er både varmt og brandfarligt, hvilket er en vigtig grund til, at valget fald på ÖLFLEX® 110 H/110 CH og UNITRONIC® LIHCH, som både er halogenfri og har en høj flammebestandighed. Kablerne opfyldte også de krav til fleksibilitet og bøjelighed, der stilles, for at kunne anvendes i det ofte komplicerede, svært tilgængelige elmiljø. Der er installeret så meget som 25.000 meter af Miltronics data- og styringskabler i kraftvarmeværket.

 

Siemens Industrial Turbomachinery har hovedansvaret for opførelsen af anlægget og har også fået til opgave at levere reservedele og hovedkomponenter til værket. Den store udfordring for Siemens var ikke kun at finde kabler, der opfyldte miljøkravene, men også at sikre, at leverancen kunne ske med meget kort varsel.

– Det gik bedre end forventet. Tidsaspektet var meget vigtigt for os, og Miltronic kunne leverer kablerne utroligt hurtigt takket være deres store lagerkapacitet. Vi havde gode erfaringer med Miltronic og deres produkter fra tidligere, og de indfriede også vores forventninger denne gang, siger Ronald Andersson, der er elchef på Siemens Industrial Turbomachinery.

 

Produktinformation

ÖLFLEX® 110 H/110 CH er et halogenfri styringskabel, der anvendes til målings-, kontrol- og styringskabel i elanlæg som værktøjsmaskiner, anlæg, kraftværk, varme- og ventilationssystem, køleanlæg, rulletrapper og transportbånd. UNITRONIC® LIHCH er et  halogenfri datakabel, der anvendes i datasystemer, inden for målings-, regulerings- og styringsteknologi, kontormaskiner, vejningsudstyr og inden for områder, hvor der er brug for afskærmede kabler i små størrelser. Begge kabler har høj flammebestandighed og beskytter mod elektriske forstyrrelser (EMC).